Sociale Kaart Amarant
wzsw gilzerijen

WZSW Gilze-Rijen

De visie van WZSW Gilze-Rijen:
Mensen met een beperking dichter bij de maatschappij brengen, zodat zij volwaardiger kunnen functioneren binnen de maatschappij.

De doelstelling:
Het reintregeren van mensen met een beperking in de maatschappij, doormiddel van kleinschalige woongroepen gelegen temidden van een woonwijk.

Soorten hulp:
Het WZSW bied kleinschalige woonprojecten aan voor mensen met een beperking.
Dit zijn veelal normale huizen in gewone woonwijken.

Doelgroepen:
Ouderen en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op WZSW en een dienst aanvragen. WZSW brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het koppelt mensen die hulp aan huis kunnen gebruiken aan mensen die op dit moment geen werk hebben, maar heel gemotiveerd zijn om iets voor een ander te kunnen betekenen. Deze mensen worden bij ons opgeleid tot woonzorgservice-verlener. Daarnaast werkt WZSW met vrijwilligers die u willen helpen. WZSW is dé manier om op eenvoudige en betaalbare wijze hulp te ontvangen of hulp te bieden bij u in de buurt.

Beperking van de instelling:
Bied geen directe zorg m.b.t. de plaatsing van de cliënt.

Organigram:
*Raad van bestuur.
*Raad van toezicht.
*Projectteams.
*Vrijwilligers.

Samenwerkingsverband met Amarant omdat:
Het WSZW kleinschalige woongroepen van Amarant mee opzet en onderhoud.
Tevens is de WSZW de tussenpersoon van Amarant en de woningstichting.