Sociale Kaart Amarant
ocb brabant

 

Het Orthopedagogisch Centrum Brabant is een instelling voor behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking die gedragsproblemen hebben.
Dat kan thuis in de vrije tijd zijn, maar ook op school.
Door ze te helpen willen we voorkomen dat deze jongeren ontsporen en vergroten we hun kansen in de samenleving.

De visie van OCB Brabant:
Het OCB is deskundig, dichtbij, ondernemend en resultaatgericht. Graag maken we samen met u toekomst voor deze jongeren! 

De doelstelling:
In de behandeling gaan we bij het OCB altijd uit van de sterke punten van het kind.
Ook jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben talenten waarmee ze aan de slag kunnen.

Soorten hulp:
*Onderzoek en observatie.
*Hulp aan huis.
*Zelfstandigheidstraining en ondersteund zelfstandig wonen.
*Therapie en training voor kind en gezin.
*Hulp in crisissituaties.
*Behandelgroepen.
*Behandeling of opvang na school.
*Weekend en vakantieopvang.

Doelgroepen:
*Jongen met een licht verstandelijke beperking, die gedragsproblemen vertonen.

Beperking van de instelling:
Alleen behandeling voor jongeren die een licht verstandelijke beperking hebben.

Organigram:

Samenwerkingsverband met Amarant omdat:
De jongere cliënten van Amarant met een licht verstandelijke beperking kunnen in behandeling bij het OCB om zo samen de begeleidingsbehoefte van het kind te bepalen.