Sociale Kaart Amarant
ribw middenbrabant

RIBW Midden-Brabant is een organisatie die mensen met een psychiatrische achtergrond ondersteunt bij het vinden van een weg in de samenleving.

De visie van RIBW Midden-Brabant:
De cliënt bepaalt zelf de route en de eindbestemming van onze zorg.
Het gaat er tenslotte om dat de cliënt een manier van leven vindt waar hij zelf tevreden mee is.

De doelstelling:
RIBW Midden-Brabant ondersteunt de cliënt in die zoektocht door mogelijkheden te scheppen, handvatten te bieden, kennis over te dragen, inzicht te geven en vaardigheden aan te leren.
Zo leert de cliënt hoe hij vanuit eigen kracht, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid zijn levensdoelen kan bereiken.

Soorten hulp:

  • begeleid wonen
  • ambulante begeleiding
  • dagactiviteiten

Doelgroepen:

• Mensen met autisme
• Jongeren
• Moeders met kinderen
• Mensen met het syndroom van Korsakov
• Mensen met verslavingsproblemen
• Ouderen
• Jongeren met een justitiële achtergrond ('De Sluis')
• Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Beperking van de instelling:
Deze instelling heeft een mindere dagopvang voor mensen die dit nodig hebben, dit zou er eigenlijk beter moeten zijn.

Organigram:
*Raad van toezicht.
*Raad van bestuur.
                                         -Ondernemingsraad.
                                         -Cliëntenraad.
*Stafbureau.
*Centra voor dagactiviteiten.
                                         -Regio Tilburg.
                                         -Regio Waalwijk.
                                         -Regio Oisterwijk.

Samenwerkingsverband met Amarant omdat:
Door deze samenwerking hopen we de continuïteit van zorg te garanderen.
Dit vinden we van wezenlijk belang.