Sociale Kaart Amarant
kentalis

Kentalis is een expertiseorganisatie voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met problemen in communicatie.

De visie van Kentalis:
Ieder mens is uniek. Niet alleen uiterlijk, maar ook qua persoonlijkheid, gezondheid, ontwikkeling en situatie. Wat voor de een de beste zorg of het juiste onderwijs is, hoeft voor een ander niet zo te zijn. Daarom is het belangrijk om nauwkeurig te onderzoeken waarom iemand niet goed praat, hoort of contact maakt.
Hierbij bied Kentalis


De doelstelling:
De doelstelling van kentalis is het bepalen van de hulp die nodig is

Soorten hulp: 
*Vroegbehandeling. (Voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar.)
*Trainingen.
*Verschillende therapiën.
*Revalidatie.
*Dagbehandeling.
*Wonen.

Doelgroepen:
Kinderen en jongeren met problemen in hun communicatieve vaardigheden.
Dit houd bv. in:

 • doof of slechthorend zijn.

 • doofblind zijn.

 • ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraaktaalstoornissen).

 • Beperking van de instelling:
  De organisatie onderzoekt en behandeld alleen jongeren, dus geen volwassenen.

  Organigram:
  Voor het volledige organogram van Kentalis, klik op de hieronderstaande link:
  http://www.kentalis.nl/Kentalis_C01/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=1&OriginModID=273&OriginItemID=0&CustID=711&ComID=1&DocID=308&SessionID=734992760623331979219516934254&Download=true&Ext=.pdf

  Samenwerkingsverband met Amarant omdat:
  Het doel van deze samenwerking is dat Kentalis en Amarant elkaar versterken op het terrein van hun primaire doelgroep en/ of deskundigheidsgebied.
  De samenwerking zal zich in eerste instantie richten op de behandeling van kinderen en jongeren met autisme.