Sociale Kaart Amarant
vptz west brabant

Veel mensen, die te horen krijgen dat er voor hen geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven bij voorkeur in eigen gekozen omgeving doorbrengen om afscheid van het leven te kunnen nemen. Toch is dit niet zomaar altijd mogelijk.
Behalve dat er zich praktische problemen kunnen voordoen, is de zorg ook vaak erg zwaar voor de mensen er om heen. Gelukkig zijn er door de hulpverlenende instanties initiatieven genomen om de mantelzorg te ontlasten. In West-Brabant en Tholen bestaat hiervoor sinds 1986 de stichting VPTZ West-Brabant.

De visie van VPTZ West-Brabant:
vrijwilligers willen de stervende mens of de mens in palliatieve fase en zijn of haar directe omgeving zo goed mogelijk begeleiden. Het stimuleren van de bewustwording van het sterven thuis of in een andere vertrouwde omgeving verdient erkenning binnen de samenleving, vindt de VPTZ. De zorg van de vrijwilligers is gericht op een zo groot mogelijke kwaliteit van leven.

De doelstelling:
De doelstelling van VPTZ West-Brabant bestaat kort gezegd uit het volgende: "Er zijn". Aan eenieder in de palliatieve terminale levensfase en diens naasten bieden vrijwilligers daar waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning.

Soorten hulp:
Ondersteuning bij het bieden van de laatste zorg aan cliënten, om hen zo volwaardig mogelijk de laatste levensfase te doorlopen, ook bied VPTZ tijdens dit proces de mantelzorgers en naasten een hart onder de riem.

Doelgroepen:
De stervende mens en zijn of haar mantelzorgers.

Beperking van de instelling:
VPTZ kan geen nazorg bieden aan naasten en mantelzorgers na het overlijden van hun dierbare.

Organigram:
*Bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en 2 bestuursleden)
*Een betaalde regiocoördinator
*Vier vrijwillige coördinatoren van vier verschillende regio's (Bergen op Zoom & Woensdrecht; Roosendaal & Halderberge; Etten-Leur en omgeving; Tholen)
*Een betaalde administratieve kracht
*Iets meer dan 40 mannen en vrouwen, de vrijwilligers.

Samenwerkingsverband met Amarant omdat:
VPTZ biedt begeleiding en ondersteuning aan cliënten van amarant die in hun laatste levensfase zitten.