Sociale Kaart Amarant
amarant

Amarant

Amarant is een belangrijke dienstverlener in de gehandicaptenzorg in Midden- en West-Brabant.
Medewerkers van Amarant begeleiden ruim 3000 mensen met een verstandelijke beperking, thuis, op school, op de werkplek, in een woon- of werkvoorziening.
Sommige cliënten vragen intensieve zorg en begeleiding, bijvoorbeeld vanwege ernstige lichamelijke beperkingen of ingewikkelde gedragsproblemen, andere cliënten zijn al geholpen met een steuntje in de rug.

De visie van Amarant:
In de visie van Amarant hebben mensen met een beperking recht op een volwaardig leven, middenin de samenleving.

De doelstelling van Amarant:
In de dienstverlening van Amarant staan de mogelijkheden van mensen altijd voorop.
Amarant kiest voor een respectvolle en individuele benadering van haar cliënten.

Soorten hulp die Amarant kan bieden:
Amarant biedt zorg, ondersteuning en huisvesting aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Met dienstverlening die varieert van het begeleiden en behandelen van kinderen, ambulante dienstverlening in de wijken (zorg aan huis) wonen op beschutte locaties tot dagbesteding in de vorm van werken en vrijetijdsbesteding.
De zorg- en dienstverlening van Amarant is in heel Brabant bereik- en beschikbaar.
Elk district biedt dus het complete, diverse zorgpakket, toegesneden op de vraag van de cliënt.

Doelgroepen:
Cliënten met Autisme, Ouderen, Kinderen, Licht Verstandelijk Gehandicapten of Meervoudig Complex Gehandicapten.

Beperking van de instelling:
Amarant gaat werken met een nieuw doelgroepen beleid waardoor cliënten werkplekken krijgen, dichter bij hun woning.
Dit kan zowel een voordeel voor een cliënt, als een beperking zijn.
Dit doordat waardevolle taxiritten voor de beleving van de cliënt, uit kunnen vallen.
Waardoor de cliënten een belevingsactiviteit mislopen.

Organigram:

Samenwerkingsverbanden:
VPTZ-West Brabant

OCB Brabant

Dr. Leo Kannerhuis

WZSW Gilze-Rijen

THHA Amersfoort

Lunet Zorg

Kentalis

RIBW Midden Brabant