Sociale Kaart Amarant
thha amersfoort

Het Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA) biedt zorg voor mensen met kanker. U vindt er relevante informatie en steun, tijd en aandacht voor uw verhaal en uw ervaringen. Het doel van de medewerkers van het THHA is u behulpzaam te zijn in het hervinden van uw eigen kracht tijdens het verloop van deze ziekte.

De visie van THHA Amersfoort:
Gasten van het Toon Hermans Huis Amersfoort zijn mensen die zelf de ziekte kanker hebben (gehad). Zij zijn welkom in elke fase van het ziekteproces. Tijdens de behandelingen, maar ook in de periode daarna, waarin men de draad van het leven weer probeert op te nemen. Ook hun partner, kinderen, familieleden, vrienden en nabestaanden  kunnen gebruik maken van alles dat het THHA te bieden heeft.
Zo wordt er voor gezorgd dat mensen beter om kunnen gaan met hun ziekte of de ziekte van mensen in de omgeving.

De doelstelling:
Het verzekeren van het eigen bestaansrecht in Amersfoort en de wijde omgeving door: 
- het aantrekken van een groeiend aantal gasten/bezoekers
- het vestigen van de eigen (goede) naam
- ondersteuning van professionele communicatie en PR.

Het regionaal genereren van voldoende middelen om de jaarlijkse exploitatie mogelijk te maken:
- startend met de door Rotary/Inner Wheel bijeengebrachte budgetten 2004 en 2005
- financieel op eigen benen staand te beginnen met het budgetjaar 2006
- ondersteund door de Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort.

Het vinden van aansluiting bij een landelijk verband van inloophuizen voor mensen met kanker:
- startend vanuit het ‘familieverband’ van de Toon Hermans Huizen
- naar het lidmaatschap van IPSO (Instellingen voor Psychosociale Oncologie)
- ondersteund door een landelijk bestuur van IPSO.

Soorten hulp:
Het THHA biedt psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker.

Doelgroepen:
Mensen die kanker hebben, of hebben gehad.

Beperking van de instelling:
Geen specialisatie in het bieden van psychosociale ondersteuning aan mensen met een beperking.

Organigram:
*Bestuur
Het Toon Hermans Huis Amersfoort wordt bestuurd door een onafhankelijke stichting die actief bijdraagt aan het goed laten functioneren van het huis en is als volgt samengesteld.

*Comité van Aanbeveling

*Communicatie & PR
De communicatie & PR is in handen van een professionele communicatiedeskundige, verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en PR van het huis en de activiteiten die er plaatsvinden. 
           
*Commissie Fondsenwerving
De commissie Fondsenwerving zorgt voor de financiële middelen (zowel incidentele als structurele) en initieert acties ter fondsenwerving voor het huis. De commissie bestaat uit de volgende leden.

*Gastvrouwen/gastheren
Vrijwillige gastvrouwen en gastheren (GV/GH) zorgen voor de dagelijkse ontvangst van gasten in het huis. Zij geven informatie, bieden een luisterend oor en voeren gesprekken (ook telefonisch). Ook maken zij gasten en andere geïnteresseerden wegwijs in het huis en begeleiden groepen die gebruik maken van de faciliteiten van het huis. Een deel van de GV/GH vervult naast de primaire opvangtaak ook nog taken in werkgroepen en commissies zoals voor: themabijeenkomsten, Kids & Jongeren, ontspanningsmeditatie, creatieve workshops, bibliotheek, communicatie & PR.

*Promotieteam
Leden van het promotieteam promoten de activiteiten van het THHA om de naamsbekend van het huis te vergroten, te netwerken en gelden voor het huis te genereren. Zij geven presentaties aan serviceclubs, bedrijven en andere organisaties en vertegenwoordigen het THHA in stands, op beurzen en evenementen. 

*Vrijwilligers
Ook zijn vele vrijwilligers actief op het gebied van administratie/secretariaat, huis- en tuinonderhoud en systeembeheer.

Samenwerkingsverband met Amarant omdat:
Het THHA bied ondersteuning aan hoog niveau cliënten en hun familie, tijdens de verschillende fasen van de ziekte kanker.